Cumartesi, Ekim 23, 2021

Mac için klavye kısayolları

- Reklam -

Bildiğiniz üzere fare, trackpad vb giriş aygıtlarının kullanılmasını gerektiren bazı işlemleri belirli tuşlara basarak klavye ile de gerçekleştirebiliyoruz.

Bu yazımızda; Mac’iniz ile kullanabileceğiniz klavye kısayollarını sizlerle paylaşacağız.

Mac menülerinde ve klavyelerinde niteleme tuşları da dahil olmak üzere belirli tuşlar için genellikle semboller kullanılıyor. Bunlar:

Mac Klavye Sembolleri

Bir klavye kısayolunu kullanmak için, kısayolun son tuşuna basarken bir veya daha fazla niteleme tuşuna da basılı tutulması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse; kopyala (KomutC) kısayolunu kullanmak için Komut tuşunu basılı tutup, C‘ye basılması ve ardından her iki tuşun da serbest bırakılması gerekmektedir.

Türkçe Klavye

NOT: Windows bilgisayarlar için tasarlanmış bir klavye kullanıyorsanız Option yerine Alt tuşunu, Komut yerine de Windows logo tuşunu kullanın. Bazı Mac klavyelerinde ve kısayollarında ses, ekran parlaklığı ve diğer işlevler için klavyenin en üst satırında bulunan özel tuşlar kullanılır. Bu tuşların üzerinde işlevlerini belirten simgeler bulunur. İlgili işlevi gerçekleştirmek için simge tuşuna veya bu tuşu F1, F2, F3 ya da diğer standart işlev tuşları gibi kullanmak için tuşa Fn tuşu ile birlikte basılması gerekmektedir.

Türkçe Klavye

Yaygın olarak kullanılan kısayollar

Kısayol Açıklama
Komut-X Kes: Seçili öğeyi kesip Panoya kopyalar.
Komut-C Kopyala: Seçili öğeyi Panoya kopyalar. Bu kısayol ayrıca Finder’daki dosyalarda da çalışır.
Komut-V Yapıştır: Panonun içeriğini mevcut belgeye veya uygulamaya yapıştırır. Bu kısayol ayrıca Finder’daki dosyalarda da çalışır.
Komut-Z Geri Al: Bir önceki komutu geri alır. Yinele: Komut-Shift-Z tuşlarıyla kullanılır ve Geri al komutu ile yapılan işlemi tersine çevirir. Bazı uygulamalarda birden fazla komutu geri alabilir ve yineleyebilirsiniz.
Komut-A Tümünü Seç: Tüm öğeleri seçer.
Komut-F Bul: Bir belgede öğeleri bulur veya Bul penceresini açar.
Komut-G Tekrar Bul: Önceden bulunan öğenin bir sonraki tekrarını bulur. Önceki tekrarı bulmak için Komut-Shift-G tuşlarına basın.
Komut-H Gizle: Önde çalışan uygulamanın pencerelerini gizler. Diğer tüm uygulamaları gizleyip önde çalışan uygulamayı görüntülemek için Komut-Option-H tuşlarına basın.
Komut-M Simge Durumuna Küçült: Öndeki pencereyi Dock’ta simge durumuna küçültür. Öndeki uygulamanın tüm pencerelerini simge durumuna küçültmek için Komut-Option-M tuşlarına basın.
Komut-N Yeni: Yeni bir belge veya pencere açar.
Komut-O : Seçili öğeyi açar veya açılacak bir dosya seçmek üzere bir sorgu kutusu görüntüler.
Komut-P Yazdır: Geçerli belgeyi yazdırır.
Komut-S Kaydet: Geçerli belgeyi kaydeder.
Komut-W Kapat: Öndeki pencereyi kapatır. Uygulamanın tüm pencerelerini kapatmak için Komut-Option-W tuşlarına basın.
Komut-Q Çık: Uygulamayı kapatır.
Option-Komut-Esc Çıkmaya Zorla: Seçtiğiniz uygulamayı kapanmaya zorlar. En öndeki uygulamayı çıkmaya zorlamak için Komut-Shift-Option-Esc tuşlarını 3 saniye basılı tutun.
Komut-Boşluk çubuğu Spotlight: Spotlight arama alanını gösterir veya gizler. Finder penceresinden bir Spotlight araması gerçekleştirmek için Komut–Option–Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Farklı dillerde yazı yazmak için birden çok giriş kaynağı kullanıyorsanız, bu kısayollar Spotlight’ı göstermek yerine giriş kaynaklarını değiştirir.
Boşluk çubuğu Göz At: Seçili öğenin önizlemesini görmek için Göz At’ı kullanın.
Komut-Tab Uygulamalar Arasında Geçiş Yap: Açık uygulamalarınız arasında en son kullanılan bir sonraki uygulamaya geçer.
Shift-Komut-Yaklaşık İşareti (~) Pencereler Arasında Geçiş Yap: Öndeki uygulamanın pencereleri arasında en son kullanılan bir sonraki pencereye geçiş yapar.
Shift-Komut-3 Ekran Görüntüsü: Tüm ekranın görüntüsünü alır. Ekran görüntüsü alma kısayolları hakkında daha fazla bilgi için Mac‘inizde ekran görüntüsü alma başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Komut-Virgül (,) Tercihler: Öndeki uygulamanın tercihler penceresini açar.

Uyku, oturumu ve bilgisayarı kapatma kısayolları

Kısayol Açıklama
Güç düğmesi Mac’inizi açmak veya uykudan uyandırmak için güç düğmesine basın. Bilgisayarı yeniden başlatmak mı, uyku moduna almak mı, yoksa kapatmak mı istediğinizi soran sorgu kutusunu görüntülemek için, Mac’iniz uyanıkken güç tuşunu 1,5 saniye basılı tutun. 1,5 saniye beklemek istemiyorsanız Kontrol–Güç düğmesine veya Kontrol–Ortamı Çıkar düğmesine basın.*

Mac’inizi kapanmaya zorlamak için 5 saniye basılı tutun.

Kontrol–Komut–Güç düğmesi Mac’inizi yeniden başlamaya zorlar.*
Kontrol–Shift–Güç düğmesi veya
Kontrol–Shift–Ortamı Çıkar
Ekranlarınızı uyku moduna alır.*
Kontrol–Komut–Ortamı Çıkar Tüm uygulamalardan çıkar ve ardından Mac’inizi yeniden başlatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.*
Kontrol–Option–Komut–Güç düğmesi veya
Kontrol–Option–Komut–Ortamı Çıkar
Tüm uygulamalardan çıkar ve ardından Mac’inizi kapatır. Açık belgelerde kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.*
Shift-Komut-Q macOS kullanıcı hesabınızda oturumu kapatır. Bu işlemi onaylamanız istenir.
Option-Shift-Komut-Q macOS kullanıcı hesabınızda, onaylamanızı istemeden oturumu hemen kapatır.

 

NOT: Yukarıdaki tabloda * ile işaretlenen adımlar Touch Bar bulunan klavyeler için geçerli değildir.

Belge kısayolları

Kısayol Açıklama
Komut-B Seçili metni kalın hale getirir ya da kalınlık özelliğini açar veya kapatır.
Komut-I Seçili metni italik yapar ya da italik özelliğini açar veya kapatır.
Komut-U Seçili metnin altını çizer ya da altı çizili özelliğini açar veya kapatır.
Komut-T Fontlar penceresini gösterir veya gizler.
Komut-D Aç veya Kaydet sorgu kutularında Masaüstü klasörünü seçer.
Kontrol-Komut-D Seçili bir kelimenin tanımını gösterir veya gizler.
Shift-Komut-İki Nokta (:) Yazım ve Dilbilgisi Denetimi penceresini görüntüler.
Komut-Noktalı virgül (;) Belgede yanlış yazılmış sözcükleri bulur.
Option-Delete Ekleme noktasının solundaki sözcüğü siler.
Kontrol-H Ekleme noktasının solundaki karakteri siler. Delete tuşunu da kullanabilirsiniz.
Kontrol-D Ekleme noktasının sağındaki karakteri siler. Fn-Delete tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Fn-Delete İleri Sil tuşu olmayan klavyelerde ileri doğru siler. Kontrol-D tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Kontrol-K Ekleme noktası ile satırın veya paragrafın sonu arasındaki metni siler.
Komut-Delete Sil veya Kaydetme düğmesine sahip bir sorgu kutusunda, Sil veya Kaydetme seçeneğini belirler.
Fn-Yukarı Ok Sayfa Yukarı: Bir sayfa yukarı kaydırır.
Fn-Aşağı Ok Sayfa Aşağı: Bir sayfa aşağı kaydırır.
Fn-Sol Ok Başa Git: Belgenin başına kaydırır.
Fn-Sağ Ok Sona Git: Belgenin sonuna kaydırır.
Komut-Yukarı Ok Ekleme noktasını belgenin başına taşır.
Komut-Aşağı Ok Ekleme noktasını belgenin sonuna taşır.
Komut-Sol Ok Ekleme noktasını geçerli satırın başına taşır.
Komut-Sağ Ok Ekleme noktasını geçerli satırın sonuna taşır.
Option-Sol Ok Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşır.
Option-Sağ Ok Ekleme noktasını sonraki sözcüğün sonuna taşır.
Shift–Komut–Yukarı Ok Ekleme noktası ile belgenin başı arasındaki metni seçer.
Shift–Komut–Aşağı Ok Ekleme noktası ile belgenin sonu arasındaki metni seçer.
Shift–Komut–Sol Ok Ekleme noktası ile geçerli satırın başı arasındaki metni seçer.
Shift–Komut–Sağ Ok Ekleme noktası ile geçerli satırın sonu arasındaki metni seçer.
Shift-Yukarı Ok Metin seçimini yukarıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.
Shift-Aşağı Ok Metin seçimini aşağıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.
Shift-Sol Ok Metin seçimini bir karakter sola genişletir.
Shift-Sağ Ok Metin seçimini bir karakter sağa genişletir.
Option–Shift–Yukarı Ok Metin seçimini o andaki paragrafın başına, yeniden basılırsa bir önceki paragrafın başına kadar genişletir.
Option–Shift–Aşağı Ok Metin seçimini o andaki paragrafın sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın sonuna kadar genişletir.
Option–Shift–Sol Ok Metin seçimini o andaki sözcüğün başına, yeniden basılırsa bir önceki sözcüğün başına kadar genişletir.
Option–Shift–Sağ Ok Metin seçimini o andaki sözcüğün sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki sözcüğün sonuna kadar genişletir.
Kontrol-A Satırın veya paragrafın başına gider.
Kontrol-E Satırın veya paragrafın sonuna gider.
Kontrol-F Bir karakter ileriye gider.
Kontrol-B Bir karakter geriye gider.
Kontrol-L Görünen alanda imleci veya seçimi ortalar.
Kontrol-P Bir satır yukarı taşır.
Kontrol-N Bir satır aşağı taşır.
Kontrol-O Ekleme noktasından sonra yeni satır ekler.
Kontrol-T Ekleme noktasının arkasındaki karakterle önündeki karakterin yerini değiştirir.
Komut-Sol Kaşlı Ayraç ({) Sola hizalar.
Komut-Sağ Kaşlı Ayraç (}) Sağa hizalar.
Shift–Komut–Dikey Çubuk (|) Ortaya hizalar.
Option-Komut-F Arama alanına gider.
Option-Komut-T Uygulamada bir araç çubuğunu gösterir veya gizler.
Option-Komut-C Stili Kopyala: Seçili öğenin biçimlendirme ayarlarını Panoya kopyalar.
Option-Komut-V Stili Yapıştır: Kopyalanan stili seçili öğeye uygular.
Option-Shift-Komut-V Yapıştır ve Stili Eşleştir: İçeriğe yapıştırılan öğeye, öğenin etrafındaki içeriğin stilini uygular.
Option-Komut-I Denetçi penceresini gösterir veya gizler.
Shift-Komut-P Sayfa Düzeni: Belge ayarlarını seçmeniz için bir pencere görüntüler.
Shift-Komut-S Farklı Kaydet sorgu kutusunu görüntüler veya geçerli belgeyi çoğaltır.
Shift–Komut–
Eksi işareti (-)
Seçilen öğenin boyutunu küçültür.
Shift–Komut–
Artı işareti (+)
Seçilen öğenin boyutunu büyütür. Komut-Eşittir işareti (=) aynı işlevi gerçekleştirir.
Shift–Komut–
Soru işareti (?)
Yardım menüsünü açar.

 

Finder kısayolları

Kısayol Açıklama
Komut-D Seçilen dosyaları çoğaltır.
Komut-E Seçili diski veya disk bölümünü çıkarır.
Komut-F Finder penceresinde Spotlight araması başlatır.
Komut-I Seçili bir dosya için Bilgi Al penceresini gösterir.
Shift-Komut-C Bilgisayar penceresini açar.
Shift-Komut-D Masaüstü klasörünü açar.
Shift-Komut-F Tüm Dosyalarım penceresini açar.
Shift-Komut-G Klasöre Git penceresi açar.
Shift-Komut-H Mevcut macOS kullanıcısının Ana klasörünü açar.
Shift-Komut-I iCloud Drive’ı açar.
Shift-Komut-K Ağ penceresini açar.
Option-Komut-L İndirilenler klasörünü açar.
Shift-Komut-O Belgeler klasörünü açar.
Shift-Komut-R AirDrop penceresini açar.
Shift-Komut-T Seçili Finder öğesini Dock’a ekler (OS X Mountain Lion veya önceki sürümleri)
Kontrol-Shift-Komut-T Seçili Finder öğesini Dock’a ekler (OS X Mavericks veya sonraki sürümleri)
Shift-Komut-U İzlenceler klasörünü açın.
Option-Komut-D Dock’u gösterir veya gizler. Bu komut, Finder’da olmasanız bile genellikle çalışır.
Kontrol-Komut-T Seçili öğeyi kenar çubuğuna ekler (OS X Mavericks veya sonraki sürümleri).
Option-Komut-P Finder pencerelerinde yol çubuğunu gizler veya gösterir.
Option-Komut-S Finder pencerelerinde Kenar Çubuğunu gizler veya gösterir.
Komut-Eğik Çizgi (/) Finder pencerelerinde durum çubuğunu gizler veya gösterir.
Komut-J Görüntü Seçenekleri’ni gösterir.
Komut-K Sunucuya Bağlan penceresini açar.
Komut-L Seçili öğe için bir takma ad oluşturur.
Komut-N Yeni bir Finder penceresi açar.
Shift-Komut-N Yeni bir klasör oluşturur.
Option-Komut-N Yeni bir Akıllı Klasör oluşturur.
Komut-R Seçili takma ad için orijinal dosyayı gösterir.
Komut-T Geçerli Finder penceresinde tek bir sekme açık olduğunda sekme çubuğunu gösterir veya gizler.
Shift-Komut-T Finder sekmesini gösterir veya gizler.
Option-Komut-T Geçerli Finder penceresinde tek bir sekme açık olduğunda araç çubuğunu gösterir veya gizler.
Option-Komut-V Taşı: Panodaki dosyaları orijinal konumundan geçerli konumuna taşır.
Option-Komut-Y Seçili dosyaların Göz At slayt sunusunu görüntüler.
Komut-Y Seçili dosyaların önizlemesini görüntülemek için Göz At’ı kullanır.
Komut-1 Finder penceresindeki öğeleri simge olarak görüntüler.
Komut-2 Finder penceresindeki öğeleri liste olarak görüntüler.
Komut-3 Finder penceresindeki öğeleri sütun olarak görüntüler.
Komut-4 Finder penceresindeki öğeleri Cover Flow ile görüntüler.
Komut-Sol Köşeli Ayraç ([) Önceki klasöre gider.
Komut-Sağ Köşeli Ayraç ([) Sonraki klasöre gider.
Komut-Yukarı Ok Geçerli klasörü içeren klasörü açar.
Komut-Kontrol-Yukarı Ok Geçerli klasörü içeren klasörü yeni pencerede açar.
Komut-Aşağı Ok Seçili öğeyi açar.
Komut-Mission Control Masaüstünü gösterir. Bu komut, Finder’da olmasanız bile çoğu zaman çalışır.
Komut-Parlaklığı Artır Hedef Ekran Modu’nu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Komut-Parlaklığı Azalt Mac’iniz birden fazla ekrana bağlı olduğunda ekran yansıtmayı açar veya kapatır.
Sağ Ok Seçilen klasörü açar. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.
Sol Ok Seçilen klasörü kapatır. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.
Option–çift tıklama Geçerli pencereyi kapatarak klasörü yeni bir pencerede açar.
Komut–çift tıklama Klasörü ayrı bir sekmede veya pencerede açar.
Komut-Delete Seçili öğeyi Çöp Sepeti’ne taşır.
Shift-Komut-Delete Çöp Sepeti’ni boşaltır.
Option-Shift-Komut-Delete Onay sorgu kutusu göstermeden Çöp Sepeti’ni boşaltır.
Komut-Y Dosyaları önizlemek için Göz At’ı kullanır.
Option-Parlaklığı Artır Ekran tercihlerini açar. Her iki Parlaklık tuşu da aynı işlevi görür.
Option-Mission Control Mission Control tercihlerini açar.
Option-Sesi Aç Ses tercihlerini açar. Her iki Ses tuşu da aynı işlevi görür.
Sürüklerken Komut tuşu Sürüklenen öğeyi başka disk bölümüne veya konuma taşır. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.
Sürüklerken Option tuşu Sürüklenen öğeyi kopyalar. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.
Sürüklerken Option-Komut Sürüklenen öğe için bir takma ad oluşturur. Öğeyi sürüklerken işaretçi değişir.
Option-içeriği gösterme üçgenini tıklama Seçilen klasördeki tüm klasörleri açar. Bu işlev yalnızca liste görünümünde çalışır.
Komut-pencere başlığını tıklama Geçerli klasörü içeren klasörleri gösterir.

 

 

- Reklam -
.

Son Eklenenler

Apple’ın Türkiye’deki üçüncü mağazası Apple Bağdat Caddesi açılıyor

Apple bugün Apple Bağdat Caddesi mağazasının 22 Ekim Cuma günü açılacağını duyurdu. İstanbul’un en merkezi yerinde bulunan Apple Bağdat Caddesi, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış...

M1 Pro ve M1 Max çipli MacBook Pro ile oyunun kuralları değişiyor!

Tamamen yeniden tasarlanan MacBook Pro tanıtıldı. Yeni MacBook Pro gücünü, Mac için tasarlanan ilk profesyonel çipler olan M1 Pro ve M1 Max’ten alıyor. 14 inç ve...

Apple’ın geliştirdiği en güçlü çipler M1 Pro ve M1 Max tanıtıldı

Mac için yeni çığır açıcı M1 Pro ve M1 Max çipleri tanıtıldı. M1 Pro, M1’in dönüştürücü mimarisini daha büyük bir ölçeğe taşıyarak olağanüstü performans ve...

Popüler

iPhone 12 duvar kağıtları

iPhone 12 duvar kağıtları burada! iPhone 12 ve iPhone 12 mini, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcıların ana ekranlarını renklendirebilmeleri için yeni duvar...

eSIM nedir? Hangi iPhone modellerinde, nasıl kullanılabilir?

Bu yazımızda Türkiye'deki mobil operatörler tarafından desteklenmeye başlanması ile birlikte hayatımıza giren eSIM nedir? Hangi iPhone modellerinde, nasıl kullanılabilir? sorularının yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle eSIM...

iOS 13 ile Safari’de tam sayfa ekran görüntüsü alabilirsiniz!

iOS 13 ile hayatımıza giren ve pek çok kişinin dikkatini çekmeyen özelliklerden biri de bu yazımızda bahsedeceğimiz kullanıcılara Safari'de tam sayfa ekran görüntüsü alabilme...

YORUM BIRAK

Yorumunuzu yazınız
İsminizi yazınız
Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.